LOONBELASTINGVERKLARING BELASTINGDIENST PDF

Wie betaalt de loonbelasting? Hoeveel betaal ik? Hoeveel loonbelasting betaal ik? Bent u benieuwd naar de loonbelasting die u als werknemer betaalt? U kunt in principe uitgaan van het verschil tussen het brutosalaris zoals u dat met uw werkgever heeft afgesproken en het nettosalaris zoals u dat aan de andere kant op uw rekening gestort krijgt.

Author:Najin Vira
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):25 February 2008
Pages:162
PDF File Size:13.93 Mb
ePub File Size:11.22 Mb
ISBN:247-3-66958-529-8
Downloads:81922
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KaziktilarAl meer dan Nieuwe werknemers moeten een loonbelastingverklaring invullen. Neem je een nieuwe werknemer in dienst? Dan ben je wettelijk verplicht een aantal gegevens bij hem op te vragen die nodig zijn voor het inhouden van de wettelijke loonheffingen.

Formulier loonbelastingverklaring Het is gebruikelijk om de benodigde gegevens bij je werknemer op te vragen via een speciaal formulier van de Belastingdienst. Loonbelastingverklaring, wat is dat? De loonbelastingverklaring is een heel eenvoudig formulier. Je nieuwe werknemer hoeft slechts drie vragen te beantwoorden. Bij vraag 1 moet hij zijn persoonlijke gegevens invullen: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer en telefoonnummer.

Bij vraag 2 moet hij aangeven of hij wil dat jij als werkgever rekening houdt met de wettelijke loonheffingskorting.

En zo ja, vanaf welke datum. Bij vraag 3 moet je werknemer het formulier voorzien van de datum en zijn handtekening. Download gratis PDF Sinds 1 januari ben je als werkgever niet meer verplicht het formulier van de Belastingdienst te gebruiken.

Je mag ook een eigen model gebruiken, zolang je de vereiste werknemersgegevens maar vastlegt. In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven het formulier van de Belastingdienst zijn blijven gebruiken.

Loonbelastingverklaring, wanneer? Je moet de bovenstaande gegevens bij een nieuwe werknemer opvragen voordat hij bij jou in dienst treedt. Tegelijk met de loonbelastingverklaring moet de werknemer een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij je inleveren. Je bent namelijk verplicht zijn identiteit vast te stellen. Ook moet je controleren of de gegevens op de loonbelastingverklaring overeenkomen met die op het identiteitsbewijs. Loonbelastingverklaring, hoe werkt dat? Het opvragen, verwerken en bewaren van de gegevens van je toekomstige werknemer is heel eenvoudig.

Er zijn maar een paar stappen nodig. Stuur het formulier naar je werknemer met het verzoek dit in te vullen en te ondertekenen. Vraag hem om het terug te sturen voordat zijn arbeidscontract ingaat en laat hem een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. Controleer de identiteit van de werknemer en ga na of alle gegevens juist zijn ingevuld. Bewaar de ingevulde loonbelastingverklaring bij de salarisadministratie. Tip De Belastingdienst staat toe dat je deze administratieve verplichting digitaal afhandelt.

Je kunt het formulier dus zowel op papier als digitaal aan je werknemer versturen. Dan moet je de loonbelastingverklaringen van je werknemers opsturen naar de Belastingdienst om te laten controleren. Loonbelastingverklaring niet of verkeerd ingevuld, wat nu? Aan de hand van de ingevulde loonbelastingverklaring kun jij vaststellen welke loonheffingen en welke loonheffingskortingen je moet toepassen op het loon van je nieuwe werknemer.

Voorwaarde is wel dat je werknemer de verklaring correct en naar waarheid heeft ingevuld. Anoniementarief Het komt voor dat werknemers onjuiste gegevens verstrekken of de loonbelastingverklaring helemaal niet terugsturen. Het is dan niet mogelijk de juiste heffingen en kortingen te berekenen. Dit is het hoogste belastingtarief.

Het anoniementarief is ook van toepassing als je werknemer zich niet legitimeert. Tip Op de site van de Belastingdienst vind je een uitgebreid stappenplan voor het administreren van werknemersgegevens. Deze verzekering dekt schade aan personen en zaken.

JIAOGULAN WIRKUNG PDF

Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Loon 1. Algemeen Als werkgever krijgt u te maken met inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. U dient de loonbelasting en premies zelf te berekenen en af te dragen. Dit doet u aan de hand van de aangifte. De aangifte loonbelasting en premies kan online worden ingediend. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig.

MACRO4 INSYNC PDF

Belastingdienst

Wie betaalt de loonbelasting? Loonbelastingverklaring downloaden Wilt u de loonbelastingverklaring downloaden? U kunt dit online doen bij de Belastingdienst, via deze link model opgaaf loonheffing. Het formulier is gratis beschikbaar, u dient dit in te leveren bij uw werkgever of de uitkeringsinstantie die daarom vraagt. Downloaden bij de Belastingdienst U kunt gebruik maken van de website van de Belastingdienst om de loonbelastingverklaring te downloaden. Deze software is gratis beschikbaar en werkt op praktisch alle computers.

KIMPALAN ARKA PDF

Loonbelasting

.

Related Articles