GE 28128 PDF

The DECT wireless performed as advertised, with no breakup or interference, even in an office environment crammed full of competing wireless signals. Call quality was loud and clear, both on a landline and when using the Bluetooth link to a cell phone though, obviously, cell quality may vary depending on the strength of your signal. GE says you can expect up to 7 hours of talk time and up to 10 hours of standby time. Like all multihandset systems, each handset communicates with the master base station, and we were able to get a good feet before experiencing any breakup. Instead, the biggest gripe with the system is its old-fashioned run-of-the-mill cosmetics. To that end, many users may find the stylish Vtech LS to be a compelling alternative, even though it only includes a single handset and uses the older 5.

Author:Ararg JoJoran
Country:China
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):11 November 2013
Pages:350
PDF File Size:15.67 Mb
ePub File Size:18.82 Mb
ISBN:982-4-74980-455-1
Downloads:12693
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TakreeAnvullende Informatie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Het kan nodig zijn dat de dosis wordt verlaagd; als u in het verleden last van onwillekeurige bewegingen heeft gehad; als u in het verleden psychotische periodes of een psychose heeft gehad. Een psychose is een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord.

Rijd daarom niet en bedien geen machines. Deze reactie verandert niet door het urinemonster te koken. Dergelijk gedrag wordt een stoornis in de impulsbeheersing genoemd en kan bestaan uit onder andere gokverslaving, overmatig eten of geld uitgeven, een abnormaal grote behoefte aan seks of een toename van seksuele gedachten of gevoelens.

Het kan nodig zijn dat uw arts uw behandeling opnieuw beoordeelt. Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt o. De bijwerkingen van levodopa kunnen toenemen. De bijwerkingen op hart en bloedvaten kunnen toenemen; ijzersulfaat. De opname van levodopa kan verminderen. De werking van Levodopa kan soms verminderen wanneer u een eiwitrijk dieet volgt. Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Levodopa wordt in de moedermelk uitgescheiden. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Advertentie Hoe gebruikt u dit middel? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De doses dienen met tussenpozen van minimaal 6 uur te worden ingenomen.

Onderhoudsdosering Uw arts zal u regelmatig controleren en zo nodig de dosering aanpassen. Aanpassing van de dosering moet met tussenpozen van ten minste 3 dagen te gebeuren.

Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen. Mogelijke bijwerkingen? Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn: Vaak kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen Zeer vaak kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen Soms kan voorkomen bij maximaal 1 op de mensen Zelden kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen bloedafwijking tekort aan witte bloedlichaampjes met verhoogde gevoeligheid voor infecties leukopenie bloedarmoede hemolytische en niet-hemolytische anemie bloedafwijking tekort aan bloedplaatjes met blauwe plekken en bloedingsneiging trombocytopenie Zeer zelden: zeer ernstige bloedafwijking tekort aan witte bloedlichaampjes met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond agranulocytose.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen.

EDWARD LUTTWAK STRATEGY THE LOGIC OF WAR AND PEACE PDF

Lijst van planetoïden 28001-29000

Anvullende Informatie Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Het kan nodig zijn dat de dosis wordt verlaagd; als u in het verleden last van onwillekeurige bewegingen heeft gehad; als u in het verleden psychotische periodes of een psychose heeft gehad. Een psychose is een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord. Rijd daarom niet en bedien geen machines. Deze reactie verandert niet door het urinemonster te koken.

EL ISMAELILLO PDF

KNOB ASSEMBLY

.

HOW I CREATED MY PERFECT PROM DATE TODD STRASSER PDF

Levodopa/Carbidopa retard 100/25, tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg/25 mg

.

Related Articles