DEFLATIE IN AANTOCHT PDF

Dit zal waarschijnlijk in het jaar gebeuren. Let goed op onderstaande indicatoren en tips. De werkgelegenheid daalt en steeds meer mensen raken werkloos. Als gevolg hiervan hebben burgers minder te besteden. Schulden worden in sommige gevallen onbetaalbaar. Kijken we naar het jaar

Author:Aralkis Doutaur
Country:Belarus
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):9 September 2017
Pages:361
PDF File Size:5.24 Mb
ePub File Size:17.43 Mb
ISBN:469-6-94930-576-4
Downloads:33019
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrolkisTroy ounces: goud en zilver 1: Huis: niet kopen maar verkopen De schrijvers geven op basis van het in hun boek beschreven scenario van de toekomstige huizencrisis het advies het huis zo snel mogelijk te verkopen tegen een nu nog redelijke prijs. Natuurlijk maken zij hier de nodige kanttekeningen bij: als je de woning jaren geleden hebt gekocht, een lage hypotheekschuld hebt en niet gaat verhuizen dan zit je safe.

Maar heb je de laatste jaren een huis gekocht en staat deze onder water? Direct verkopen, aldus de schrijvers, om de restschuld zo behapbaar mogelijk te houden.

Koop vooral geen nieuw huis. Dit is niet het moment om te kopen. Ga nu huren en los de restschuld af. Dit maakt je in tijden van crisis flexibeler.

Ga niet het laatste geld gebruiken om een schuld af te lossen, waardoor er geen geld meer is om noodzakelijke uitgaven te doen. Zij adviseren bij het aflossen van schulden onderscheid te maken in aflossen van schulden met en zonder aftrekbare rente.

Ook wordt gerefereerd aan de bijleenregeling hypotheken. Uitgangspunt is om geen schulden te hebben, en al helemaal niet in tijden van crisis depressie. Het boek geeft op dit punt enkele praktische voorbeelden 3: Alternatieven De schrijvers geven aan dat velen wachten totdat de vraag ondermeer naar huizen en werk weer toeneemt. Door het langdurig wegvallen van herstel, dient men het roer radicaal om te gooien, aldus beide heren.

Ook opleidingen en studies worden benoemd als alternatief. Een MBA-studie wordt sterk afgeraden door de schrijvers. Zij adviseren te kiezen voor een praktische opleiding, gericht op ondernemerschap. Investeer in technische opleidingen, die aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen.

Leren programmeren bijvoorbeeld. Volgens de schrijvers hoeft niet alleen ingezet te worden op opleidingen op HBO- of universitair niveau. Kies voor vakmanschap, dat met passie wordt uitgevoerd.

Dit lijkt tegenstrijdig met eerdere adviezen in het boek, maar voor wie zich in de materie verdiept en eigen maakt - door het volgen van cursussen en seminars - kan dit een goede optie zijn. Het brengt wel een hoog risico met zich mee. Kortweg: het gaat er in aanloop naar de komende depressie niet om rendement, maar dat het spaargeld terug komt. Zij hebben grote twijfels bij het garantiestelsel. Iedereen vertrouwd hierop.

Dat is zeer riskant. Het omvallen van banken zorgt namelijk voor een domino-effect. Een effect, welke banken die nog niet zijn omgevallen niet kunnen opvangen. Want, banken hebben nog altijd meer verplichtingen dan eigen vermogen. De problemen zijn niet fundamenteel anders dan in , zo stellen de schrijvers. De problemen zijn eerder groter, nu het risico bij een kleiner aantal banken ligt. Ook overheden zullen niet in staat zijn dit garantiestelsel te handhaven.

Overheden hebben zich namelijk ook fors in de schulden gestoken, waardoor zij dit niet nog eens kunnen opvangen zonder zelf in de problemen te komen. De schrijvers geven aan dat overheden beperkingen op spaargelden zullen instellen.

Dit zijn slechts enkele concrete voorbeelden, waarvan er enkele ook wel open deuren zijn naar mijn mening. Spaargeld houdt dan op te bestaan. Dit is wel een heel zwart scenario, zo beamen ook de schrijvers. Er wordt dan terug gevallen op ruilhandel. Goud en zilver heeft een intrinsieke waarde en zal altijd blijven fungeren als waardevol ruilmiddel. Overigens, de schrijvers halen aan dat edelmetalen, zoals goud en zilver, niet alleen in deze situatie goede investeringen zijn. Ook vinden zij het een goede investering nu de papieren oplossing nog bestaat.

Het automatisme dat ook prijzen van deze edelmetalen dalen bij deflatie bestaat niet, aldus de heren. Door enkele grafieken in historisch perspectief tonen zij dit aan. Enkele crisistips van lezers op basis van eerste druk van het boek: zo snel mogelijk de hypotheek aflossen. Een hypotheekvrij huis kan worden gezien als een soort basisinkomen rara van wie deze tip komt :- ; zuinig leven. Enkel voorzien in de basisbehoeftes; zelfvoorzienend op het gebied van eten, water en electriciteit; grote uitgaven vermijden die kortstondig zijn, zoals aanschaf van een nieuwe auto.

Beter is het om te investeren in verbeteringen van het dagelijks leven, zoals ervaringen op doen. Geen spullen aanschaffen.

Het opdoen van ervaringen zorgt voor sociale verbroedering en kennisopbouw, die ook later als ruilhandel ingezet kan worden; praat met over grootouders over de moeilijke tijden, die zij gekend hebben, om zo ervaringen op te doen. Wat vinden wij er eigenlijk zelf van? Inzichten over het verleden, het heden en de toekomst. Om eerlijk te zijn, zijn wij hiervan best geschrokken.

En dat is nog een understatement. Het blijven voorspellingen, maar mijn verstand en mijn gevoel zegt dat de heren er niet ver vanaf zitten. Het voelt des te meer als een goede keuze dat wij in actie hebben ondernomen om zuiniger te leven.

Investeren wij in het huis, waar wij nog lang hopen te wonen. Kortom: investeren in de toekomst. Hiermee voldoen wij aan het eerste punt. Het huis verkopen is dan ook in onze situatie geen noodzaak. Dat geeft al de nodige rust. Ook het spreiden van het spaargeld passen wij toe, zover het de papieren oplossing betreft.

Na het lezen van dit boek is het besef van de urgentie er nog meer om versneld te blijven aflossen, maar ook de andere stappen eens goed te onderzoeken.

Het stappenplan in het boek is, ondanks enkele open deuren, een mooie leidraad om concreet acties te ondernemen. Welke stappen uit het stappenplan volg jij al of ben je van plan te gaan volgen na het lezen van het boek?

Gepost door.

JOB STRESS QUESTIONNAIRE JSQ PDF

Deflatie in aantocht

In zekere zin zou je zelfs kunnen zeggen dat het mijn leven heeft gered. Zou hij de enige zijn? In dit boek wordt de lange conjunctuurgolf van de Kondratieffcyclus gebruikt om uit te leggen wat de beurskrach van en de grote depressie van de jaren dertig inhielden en voor onze tijd betekenen. Bovendien bekijken Eric Mecking en Elmer Hogervorst de economie door een historische bril waardoor hun blikveld veel verder reikt dan dat van menig bankier of econoom.

IEC 61082 3 PDF

Financiële crisis in aantocht – economische recessie 2020

.

Related Articles