BHAIRAV CHALISA IN PDF

The God Bhairav is an Avatar of Shiva, this chalisa or forty verse prayer is considered most important by Tantriks and Yogis to obtain Siddhis, including the elimination of enemies, to gain physic powers and mantra siddhis. Chalisa vandana karaun, shri shiva bhairavanaatha. Shri bhairava sankata harana, mangala karana kripaala. Shyaama varana vikaraala vapu, lochana laala vishaala. Jaya jaya shri kaali ke laalaa, jayati jayati kaashii- kutavaalaa.

Author:Tuzshura Zulujas
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):15 December 2011
Pages:307
PDF File Size:3.38 Mb
ePub File Size:11.90 Mb
ISBN:566-2-98733-622-4
Downloads:92889
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DuzshuraThe God Bhairav is an Avatar of Shiva, this chalisa or forty verse prayer is considered most important by Tantriks and Yogis to obtain Siddhis, including the elimination of enemies, to gain physic powers and mantra siddhis. Chalisa vandana karaun, shri shiva bhairavanaatha.

Shri bhairava sankata harana, mangala karana kripaala. Shyaama varana vikaraala vapu, lochana laala vishaala. Jaya jaya shri kaali ke laalaa, jayati jayati kaashii- kutavaalaa. Bhairava ruupa kiyo shiva dhaarana, bhava ke bhaara utaarana kaarana. Bhairava rava suni hvai bhaya duurii, saba vidhi hoya kaamanaa puurii.

Shesha mahesha aadi guna gaayo, kaashii- kotavaala kahalaayo.. Jataa juuta shira chandra viraajata, baalaa, mukuta, bijaayatha saajata. Kati karadhanii ghuungharuu baajata, darshana karata sakala bhaya bhaajata.. Jiivana daana daasa ko diinhyo, kiinhyo kripaa naatha taba chiinhyo.

Vasi rasanaa bani saarada- kaalii, diinhyo vara raakhyo mama laalii.. Dhanya dhanya bhairava bhaya bhanjana, jana manaranjana khala dala bhanjana. Kara trishula damaruu shuchi kodaa, kripaa kataaksha suyasha nahin thodaa.. Jo bhairava nirbhaya guna gaavata, ashtasiddhi nava nidhi phala paavata. Ruupa vishaala kathina dukha mochana, krodha karaala laala duhun lochana.. Aginat bhuta preta sanga dolat, bam bam bam shiva bam bam bolat.

Rudrakaaya kaalii ke laalaa, mahaa kaalahuu ke ho kaalaa.. BaTuka naatha ho kaala ganbhiiraa, shveta, rakta aru shyaama shariiraa. Karata tinhun rupa prakaashaa, bharata subhaktana kahan shubha aashaa. Ratna jadita kanchana sinhaasana, vyaaghra charma shuchi narma suaanana. Tumahi jaai kaashihin jana dhyaavahin, ishvanaatha kahan darshana paavahin.. Jaya prabhu sanhaaraka sunanda jaya, jaya unnata hara umaa nanda jaya.

Bhiima trilochana svaana saatha jaya, vaijanaatha shri jagatanaatha jaya. Mahaa bhiima bhiishana shariira jaya, rudra trayambaka dhiira viira jaya. Ashvanaatha jaya pretanaatha jaya, svaanaarudha sayachandra maatha jaya Nimisha digambara chakranaatha jaya, gahata anaathana naatha haatha jaya. Treshalesha bhuutesha chandra jaya, krodha vatsa amaresha nanda jaya. Shri vaamana nakulesha chanda jaya, krityaau kiirati prachanda jaya. Rudra batuka krodhesha kaaladhara, chakra tunda dasha paanivyaala dhara.

Kari mada paana shambhu gunagaavata, chaunsatha yogina sanga nachaavata. Karata kripaa jana para bahu dhangaa, kaashii kotavaala adabangaa. Deyan kaala bhairava jaba sotaa, nasai paapa motaa se motaa. Janakara nirmala hoya shariiraa, mitai sakala sankata bhava piiraa. Shri bhairava bhuutonke raajaa, baadhaa harata karata shubha kaajaa. Ailaadii ke duhkha nivaarayo, sadaa kripaakari kaaja samhaarayo. Sundara daasa sahita anuraagaa, shri durvaasaa nikata prayaagaa.

GAELFORCE PETER GRAHAM PDF

Bhairav Chalisa in Hindi- भैरव की विशेष कृपा चाहिए तो रोज़ाना करें भैरव चालीसा का पाठ

Shri Ganapati, guru prem sahita dhari math, Chaisa vandan karo shri shiv bhairavanath, Shri bhairav sankat manga karan kripa, Shyam varan vikra vapu ochan aa visha!! Bhairav roop suni hvai bhay doori sab vidhi hoe kamana puri, Shesh mahesh aadi gun gayo kashii- kotavaa kahaayo, Jata jut shir chandra virajat baa, mukut, bijyath sajat, Kati kardhani ghungharu bajat darshan karat saka bhay bhajat!! Jiivan daan daas ko diino kinho kripa nath tab chinho, Vasi rasna bani sarad- kai dinho var rakho mam ai, Dhanya dhanya bhairav bhay bhanjan jai manuranjan kha da bhanjan, Kar trishu damaru shuchi kodaa kripa kataksh suyash nahin thoda!! Jo bhairav nirbhae gun gavat asht sidhi nav nidhi pha vavat, Roop visha kathin dukh mochan krodh kara aa duhu ochan, Aaginat bhoot pret sang doat bam bam bam shiv bam bam boat, Rudrakae kai ke aa maha kahu ke ho aa!! Batuk nath ho kaa gambhir shvet, rakt aru shyam sharer, Karat tinhun roop parkasha bharat subhaktn kahan shubh asha, Ratn jadit kanchan singhasan vyaghra charm shuchi narm suanan, Tumahi jai kashihi jana dhyavahi ishvanaath kahan darshan paavahn!! Jaia prabhu saharak sunand jai, jaia unnat har umanand jai, Bheem triochan svaan sath jai vaijnath shri jagatanath jai, Maha bheem bhishan sharer jai rudra trayambak dheer veer, jai Ashvanath jai premnath jai svanarudh saychandar nath jai!!

FUNDAMENTALS OF ECOLOGY EUGENE ODUM PDF

Shri Bhairav Chalisa in Hindi ( श्री भैरव चालीसा )

Bhairava with his consort, Bhairavi Aakash Bhairab in Kathmandu. Bhairava means "terribly fearful form". It is also known as one who destroys fear or one who is beyond fear. One interpretation is that he protects his devotees from dreadful enemies, greed , lust and anger. Bhairava protects his devotees from these enemies. These enemies are dangerous as they never allow humans to seek God within.

HISTORIA Y VERDAD ADAM SCHAFF PDF

Bhairav Chalisa : भैरव चालीसा : हिंदी : English : Lyrics : PDF

.

LA PARTITA GIOVANNI ADUCCI PDF

Sri Bhairav Chalisa in English

.

Related Articles