KARAKTER BORDEWIJK PDF

Titel: Karakter. Ondertitel: Roman van zoon en vader. Motto: het motto is ontleend aan S. Coleridge: A sadder and wiser man.

Author:Mazushakar Daill
Country:Sri Lanka
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):15 December 2010
Pages:170
PDF File Size:15.95 Mb
ePub File Size:1.29 Mb
ISBN:909-5-95663-119-3
Downloads:30902
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GrojarTitel: Karakter. Ondertitel: Roman van zoon en vader. Motto: het motto is ontleend aan S. Coleridge: A sadder and wiser man. He rose the morrow morn. Voorbericht: Aan mijn kinderen Nina en Robert.

Jaar eerste druk: Jaar gelezen druk: veertigste druk Geef een korte motivatie van je keuze. Op mijn boekenlijst wilde ik graag een klassieker.

Ik bladerde in het laagland boek en kwam een fragment tegen van het boek Karakter. In de televisiegids zag ik dat de film op televisie was en helaas ben ik het vergeten op te nemen.

Dit was de aanleiding om het boek te gaan lezen. Beschrijf je eerste persoonlijke reactie na het lezen van het boek. Het boek is mooi beschreven, vooral de relaties tussen onderlinge personen. De relatie tussen vader en zoon is erg indrukwekkend om te lezen, daarmee bedoel ik de ontmoetingen tussen vader en zoon.

Verder was het boek realistisch, wat ik meestal wel belangrijk vind. In deze roman gaat het om de karakters van de personages: Jacob, Joba en Dreverhaven.

Alle drie uitgesproken hebben ze uitgesproken persoonlijkheden, die bovendien sterk op elkaar lijken: ze hebben alledrie karakter. Het zijn alle drie figuren die niet van opgeven weten, die volharden in hun opvattingen. Ze zijn hard voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ook heeft de titel betrekking op het vitalistische element van wilskracht, doorzettingsvermogen en de minachting van zwakte. Het verhaal laat je ook zien hoe het karakter van Katadreuffe zich ontwikkelt onder de gebeurtenissen die hij meemaakt.

Ondertitel: "Roman van zoon en vader" Normaal gesproken is de ondertitel "roman van vader en zoon". Omdat het verhaal vooral vanuit de situatie van de zoon beschreven wordt en hij uiteindelijk zijn vader overwint is het hier terecht te spreken van "roman van zoon en vader". Coleridge Het heeft betrekking op de gevoelens van Jacob.

Aan het einde van het verhaal wordt hij toegelaten tot de balie wiser maar is ook zijn relatie met zijn vader definitief verbroken sadder. Geef een samenvatting van het boek. In het zwartst van de tijd, omtrent Kerstmis, wordt op de Rotterdamse kraamzaal het kind Jacob Willem Katadreuffe met een keizersnee ter wereld geholpen. Zijn moeder is de achttien jarige dienstbode Jacoba Joba Katadreuffe.

Jacob Katadreuffe is verwerkt door de gevreesde deurwaarder Dreverhaven, de werkgever van Joba. Vervolgens vertrekt Joba met Jacob. Dreverhaven stuurt haar postwissels, maar die stuurt ze steeds terug totdat hij het opgeeft. Jacob groeit op in tamelijke armelijke omstandigheden, maar zijn moeder behoort wel tot de fatsoenlijke armen. Ze weet zich zelf enigszins op te werken door handwerk te verkopen.

Tegen de tijd dat Jacob Willem het huis uit kan neemt ze een commensaal op kamers bij Jan Maan, met wie Jacob Willem bevriend raakt. Jan Maan is een communistische machinebankwerker, die ruzie heeft met zijn ouders over een meisje. Hij koopt een sigarenwinkeltje, maar gaat al snel failliet.

Er wordt hem een curator toegewezen op het advocatenkantoor Stroomkoning. Waarneer hij daarheen gaat vallen de vijf koperen naamborden aan de gevel op, die hem zonnen toeschrijven. Hij besluit dat ook zijn naam daarbij moet komen.

Zijn curator, De Gankelaar, vindt hem een opmerkelijke jongen en hij besluit hem te helpen. Hij bezorgt hem een baantje als typist en bediende op het advocatenkantoor. Hij ontdekt al spoedig dat zijn vader, Dreverhaven, veel zaken doet met Stroomkoning. Bureauchef Rentenstein vertelt hem een prachtig verhaal over hoe de samenwerking tussen Dreverhaven en Stroomkoning tot stand is gekomen: de beslaglegging op een Italiaanse boot. Ook ontdekt hij dat Dreverhaven zijn eigen faillissement beschreven heeft.

Dreverhaven is een deurwaarder, die zich inlaat met duistere praktijken. Hij heeft zijn kantoor in de oudste buurt van Rotterdam. Als hij ontruimingen doet is daar nooit politie bij nodig. Hij zich bijstaan door twee angstaanjagende wezens, Hamerslag en Den Hiepboree.

Katadreuffe gaat Dreverhaven opzoeken in zijn kantoor, wanneer voor de tweede keer zijn faillissement is aangevraagd. De schulden in verband met de sigarettenwinkel waren namelijk geregeld via Postkrediet, waarvan Dreverhaven de eigenaar blijkt te zijn. Deze eist nu betaling. Dreverhaven biedt Katadreuffe een lenig aan en legt vervolgens een dolkmes op zijn bureau om te zien of de woede Katadreuffe het tegen hem zal gebruiken.

Katadreuffe steekt het mes in het tafelblad. Het faillissement wordt een feit, maar in plaats van ontslag krijgt Katadreuffe loonsverhoging van Stroomkoning, die wel iets in hem ziet. De Gankelaar voorkomt dat Katadreuffe zijn boeken kwijtraakt waaronder een oud inclompleet Duist lexicon door ze op te kopen.

Op het kantoor werkt ook een zekere juffrouw Te George. Zij is de rechterhand van Stroomkoning. Katadreuffe raakt met haar aan de praat, en ze bezoekt hem zelfs op zijn kamertje op zolder. Juffrouw Te George koestert warme gevoelens voor Katadreuffe, maar hij voorvoelt al dat daar niets uit kan uitvloeien. In deze woedt in Rotterdam het communistische oproer. De commensaal van Katadreuffes moeder, Jan Maan, mag er van zijn hospita niet aan meedoen.

Hij zou wel graag willen, want hij is een communist in hart en nieren, maar hij doet het niet. Joba Katadreuffe is en moeder voor hem geworden. Jacob Willem zoekt zijn vader op en leent tweeduizend gulden van hem om te gaan studeren. De voorwaarde zijn redelijk, maar de lening is onmiddellijk opeisbaar.

Jacob Willem blijkt een uitstekende student te zijn en het wordt hem steeds duidelijker dat hij in het kantoor het hoogste wil bereiken, namelijk advocaat worden. Ook wordt duidelijk dat hij zeer op Lorna Te George gesteld is, maar besluit geen verhouding met haar aan te knopen. Dat zou zijn plannen in de war brengen. Intussen wordt de bureauchef, Rentestein, ontmaskerd als een fraudeur.

Hij wordt ontslagen, maar niet rechtelijk vervolgd, want hij is door Dreverhaven op het slecht pad gebracht, en Stroomkonig wil niet dat deze in opspraak komt. Katadreuffe mag de opengevallen positie innemen.

Dreverhaven doet een nieuwe poging om Katadreuffe te gronde te richten. Hij eist de lening op die Katadreuffe bij hem heeft lopen. Wanneer dit tot een nieuw faillissement zal leiden, zou Katadreuffes positie als eerste bediende onbehoudbaar worden.

Dit blijkt na enige juridische schermutselingen niet te gebeuren. Katadreuffe heeft opnieuw een ontmoeting met zijn vader, vrijwel identiek aan de vorige keer. Weer houdt Dreverhaven een mes voor, maar deze keer bewaart Katadreuffe zijn kalmte en vertrekt waardig. Kort daarna slaagt Katadreuffe voor het examen, dat de weg opent naar de universiteit. Op het kantoor geeft men een feestje te zijner ere.

Lorna Te George gaat eerder weg. Katadreuffe laat haar uit, en als ze dan een moment tegenover elkaar staan, voelt Katadreuffe dat dit het machtigste moment van zijn leven is. Hij laat het voorbijgaan. Te George meldt zich de volgende dag ziek en vervolgens ontslag. Stroomkoning probeert vergeefs haar daarvan te weerhouden. Katadreuffe is uit zijn evenwicht en moet van Stroomkoning veertien dagen vakantie nemen. Na een week zet Katadreuffe zijn zorgen van zich af. Hij besluit dat hij geen man is voor het huwelijk.

Het advocatenkantoor krijgt minder werk door de economische malaise, maar door het vertrek van De Gankelaar naar India en het overlijden van een ander collega, Gideon Piaat, die vooral de strafzaken deed, is dit geen echt probleem. Er zijn naast Stroomkoning nu nog twee adcocaten over, juffrouw Kalvelage en de heer Carlion. Stroomkoning houdt een plaats over voor Katadreuffe, die aan zijn rechtenstudie is begonnen.

Deze studie verloopt vlot. De moeder van Jacob Willem lijdt aan tering. Het is onzeker hoe lang ze nog zal leven. Dreverhaven komt haar op een dag opnieuw ten huwelijk vragen. Ze stelt hem een wedervraag, namelijk waarom hij Jacob Willem blijft dwarszitten. Ze weigert het aanzoek.

Dreverhaven had zijn zoon willen erkennen als ze hem gehuwd had, maar nu besluit hij hem te treffen waar hij kan.

ASTM D123 PDF

Karakter (boek)

Vorm[ bewerken brontekst bewerken ] Karakter is een bildungsroman. In lijn met dat laatste heeft Bordewijk het boek de opdracht meegegeven "Aan mijn kinderen Nina en Robert". De hoofdstukken zijn niet genummerd, maar wel voorzien van een korte titel, passend bij de afstandelijke toon die veel werk van Bordewijk in het interbellum kenmerkt. Zo afgebeten in toon als Bint is Karakter echter niet. Zoals in veel van zijn romans en verhalen heeft Bordewijk de personages voorzien van namen die passen bij hun eigenschappen. Zo wordt al direct het contrast geschetst tussen de wilskrachtige, soms ruwe vader Dreverhaven, een nietsontziende deurwaarder , en de elegante, introverte, ietwat neurotische zoon Katadreuffe die vooral op zijn moeder lijkt.

CULTURE JAM THE UNCOOLING OF AMERICA PDF

Ferdinand Bordewijk

.

KLEINES SENFKORN HOFFNUNG PDF

.

C2320 TRANSISTOR PDF

.

Related Articles