HANDBOEK VAKDIDACTIEK AARDRIJKSKUNDE PDF

Deze cursusactiviteiten zijn bedoeld voor lerarenopleiders natuurkunde, met de mogelijkheid om deze activiteiten naar eigen inzicht aan te passen aan het door hen te geven onderwijs, waarna zij via de gebruikelijke kanalen van hun onderwijsinstelling kunnen worden aangeboden. Cursusactiviteiten Met de cursusactiviteiten op deze website kunnen lerarenopleiders natuurkunde gericht werken aan de competentie-ontwikkeling van beginnende leraren volgens de hieronder schematisch weergegeven benadering Kortland et al, De cursusactiviteiten zijn bedoeld als suggestie om vorm te geven aan enerzijds de wisselwerking tussen kennisverwerving en oefening in het toepassen van de verworven kennis door de studenten in opleidingssituaties, en anderzijds de studenten bij te staan in hun reflectie op de door hen vormgegeven lespraktijk. Literatuur Kortland, K. Natuurkunde — Scheikunde op de lerarenopleiding. Pauw Red.

Author:Mezimi Mogor
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):4 July 2005
Pages:24
PDF File Size:20.77 Mb
ePub File Size:6.60 Mb
ISBN:667-5-74176-952-5
Downloads:79859
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajikusDeze cursusactiviteiten zijn bedoeld voor lerarenopleiders natuurkunde, met de mogelijkheid om deze activiteiten naar eigen inzicht aan te passen aan het door hen te geven onderwijs, waarna zij via de gebruikelijke kanalen van hun onderwijsinstelling kunnen worden aangeboden.

Cursusactiviteiten Met de cursusactiviteiten op deze website kunnen lerarenopleiders natuurkunde gericht werken aan de competentie-ontwikkeling van beginnende leraren volgens de hieronder schematisch weergegeven benadering Kortland et al, De cursusactiviteiten zijn bedoeld als suggestie om vorm te geven aan enerzijds de wisselwerking tussen kennisverwerving en oefening in het toepassen van de verworven kennis door de studenten in opleidingssituaties, en anderzijds de studenten bij te staan in hun reflectie op de door hen vormgegeven lespraktijk.

Literatuur Kortland, K. Natuurkunde — Scheikunde op de lerarenopleiding. Pauw Red. De binnengekomen bijdragen zullen na redactie op deze website worden geplaatst, en mogelijk een rol spelen bij de voorbereiding van een nieuwe druk van het handboek. Literatuur Een redelijk deel van de literatuur waarnaar in het handboek en op deze handboekwebsite wordt verwezen is digitaal beschikbaar, maar vaak slechts tegen betaling aan de betreffende uitgever.

Om auteursrechtproblemen te voorkomen kunnen we deze literatuur niet onder een link opnemen. De links op deze handboekwebsite beperken zich dus tot de gratis toegankelijke literatuur. Als het opleidingsinstituut een abonnement heeft op voor het science-onderwijs relevante vaktijdschriften, dan zijn artikelen in deze tijdschriften vaak ook voor studenten toegankelijk. Daarnaast is het, door met Google te zoeken op auteursna a m en en titel, in een aantal gevallen mogelijk om de betreffende publicatie via een website als ResearchGate op te vragen.

Toegang tot het artikel is alleen mogelijk voor NVON-leden. Voor voltijdstudenten aan de lerarenopleiding zonder betaalde deeltijd baan is het NVON-lidmaatschap gratis: ga naar www. Leraren jonger dan 35 jaar — en dus ook studenten met een betaalde deeltijd baan — kunnen NVON-lid worden tegen een gereduceerd tarief.

LASANCE MISSAL PDF

Vakdidactiek aardrijkskunde

Uitgever: Pelckmans Pro beschrijving Het handboek Vakdidactiek aardrijkskunde is een leidraad voor elke leerkracht aardrijkskunde. In het boek wordt grondig beschreven hoe de lessen aardrijkskunde opgebouwd kunnen worden, met verwijzing naar leermiddelen, werkvormen, het organiseren van excursies en het evalueren van leerlingen. Dit alles wordt ingekleurd met sprekende voorbeelden. Daarnaast licht het boek ook de huidige context van aardrijkskundeonderwijs toe en schetsen de auteurs de rol van aardrijkskunde binnen enkele maatschappelijke evoluties, waarbij ook gekeken wordt naar recente didactische vernieuwingen. Het boek geeft niet alleen een basisondersteuning aan studenten uit de lerarenopleiding, maar ook aan leraren aardrijkskunde in functie, lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders aardrijkskunde.

FISIOTERAPIA EN ESPONDILOLISTESIS PDF

Aardrijkskunde samenvattingen

U kunt deze downloaden. Handboek vakdidactiek maatschappijleer. Redactie: Rob van den Boorn. ISBN nr: Te bestellen via Prodemos.

Related Articles