AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 PDF

Kebaikan perniagaan perseorangan ialah :- a Modal yang kecil dan mudah dibentuk. Kelemahan perniagaan perseorangan ialah :- a Modal yang kecil menghalang perkembangan b Liabiliti yang tidak terhad c Tiada pembahagian kerja dan pengkhususan d Kejayaan perniagaan adalah terlalu bergantung kepada kebolehan pemilik. Jenis-jenis perniagaan perkongsian 1. Dalam perkongsian biasa, kesemua rakan kongsi adalah rakan kongsi biasa di mana mempunyai liabiliti yang tidak terhad, kuasa dan tanggungjawab yang sama serta berhak menguruskan perniagaan. Dalam perkongsian berhad, rakan-rakan kongsi adalah mempunyai liabiliti yang terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan dan tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam perkongsian ini, mesti ada sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liabiliti perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan.

Author:Arashijas Kigakazahn
Country:Botswana
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):18 September 2011
Pages:351
PDF File Size:14.63 Mb
ePub File Size:20.57 Mb
ISBN:688-9-13558-944-8
Downloads:27572
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FaushicageKebaikan perniagaan perseorangan ialah :- a Modal yang kecil dan mudah dibentuk. Kelemahan perniagaan perseorangan ialah :- a Modal yang kecil menghalang perkembangan b Liabiliti yang tidak terhad c Tiada pembahagian kerja dan pengkhususan d Kejayaan perniagaan adalah terlalu bergantung kepada kebolehan pemilik.

Jenis-jenis perniagaan perkongsian 1. Dalam perkongsian biasa, kesemua rakan kongsi adalah rakan kongsi biasa di mana mempunyai liabiliti yang tidak terhad, kuasa dan tanggungjawab yang sama serta berhak menguruskan perniagaan.

Dalam perkongsian berhad, rakan-rakan kongsi adalah mempunyai liabiliti yang terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan dan tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam perkongsian ini, mesti ada sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liabiliti perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. Ia tidak menerima pembahagian keuntungan tetapi liabilitinya adalah tidak terhad kerana namanya didaftarkan sebagai rakan kongsi.

Kebaikan perniagaan perkongsian ialah :- 1. Lebih modal dapat dikumpulkan. Dapat menggunakan kepakaran dari rakan-rakan kongsi yang berkemungkinan mempunyai kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang berlainan. Pengkhususan kerja dapat dilakukan dengan adanya pelbagai kemahiran dan kepakaran tersendiri dari rakan-rakan kongsi.

Risiko perniagaan dapat disebarkan dikongsi antara rakan-rakan kongsi. Persaingan dapat dikurangkan melalui perkongsian, dengan itu perbelanjaan untuk persaingan dapat diagihkan bagi meningkatkan jualan dan memperkembangkan perniagaan. Perkongsian masih lagi mudah untuk ditubuhkan berbanding penubuhan syarikat atau koperasi.

Ianya hanya perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan dan mendapatkan lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan. Kelemahan perniagaan Perkongsian 1. Jika berlaku salah faham atau perselisihan antara rakan kongsi akan menjejaskan rancangan dan perjalanan perniagaan serta boleh membawa kepada pembubaran perkongsian.

Kesilapan dari seorang rakan kongsi akan mengikat rakan-rakan kongsi yang lain. Ini kerana setiap rakan kongsi mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap perkongsiannya. Segala kerugian akan ditanggung bersama walaupun diakibatkan oleh hanya seorang rakan kongsi. Perniagaan perkongsian adalah tidak berkekalan. Jika seorang rakan kongsi menjadi tidak siuman, bankrap atau mati, perkongsian mungkin terpaksa dibubarkan.

Pengumpulan modal adalah masih terhad dalam lingkungan maksima 20 orang sahaja. Maka perkembangan perniagaan adalah bergantung kepada sumber modal yang terhad ini. Jenis-jenis syarikat 1. Syarikat Tidak Berhad tidak terhad; contoh broker saham dan arkitek Kategori syarikat berhad menurut saham Syarikat bentuk ini mempunyai modal saham dan ianya boleh dikategorikan kepada :- 1. Syarikat Sendirian Berhad Private Company 2.

Syarikat Awam Public Company - tidak dibincangkan 3. Ada kuasa tertentu untuk memindahkan milik saham ahli-ahli. Pelawaan pembelian saham atau debentur tidak boleh dilakukan kepada orang ramai. Tidak boleh mempelawa orang ramai untuk mendepositkan wang.

METACENTRIC HEIGHT EXPERIMENT PDF

Senarai Akta Parlimen Malaysia

Kawalan dan Pengurusan diuruskan dan dikawal oleh pemiliknya sendiri. Liabiliti liabiliti yang tidak terhad kegagalan perniagaan seperti bankrap dan sebagainya akan melibatkan harta peribadi. Pembahagian Untung segala keuntungan atau kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik. Bebanan Cukai hanya dikenakan cukai pendapatan individu. Kebaikan perniagaan perseorangan ialah :- Modal yang kecil dan mudah dibentuk. Mudah dikendalikan kerana saiz yang kecil dan keputusan berada dalam tangan sendiri.

DNV RP B401 PDF

Cara Daftar SSM Online (Pendaftaran Perniagaan)

.

Related Articles