CAO KLEINMETAAL PDF

Daar zijn wel een aantal spelregels aan verbonden: Tenminste 1 jaar in dienst bij werkgever Maximale openstaande verlofsaldo bij aanvraag mag uur zijn meer verlof zal eerst afgebouwd moeten worden Werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, daartegen kun je dan weer bezwaar maken. De overige varianten van het generatiepact blijven zoals ze zijn. De overige seniorendagen blijven zoals ze zijn. De ouderenregeling VPL wordt verlengd tot en met Medewerkers van 60 jaar en ouder behouden hun recht op de ouderenregeling. Dit geldt ook voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement of reorganisatie die binnen de periode weer werk vinden in de sector.

Author:Mazut Kazrar
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):8 April 2004
Pages:94
PDF File Size:20.47 Mb
ePub File Size:18.83 Mb
ISBN:419-2-25208-346-2
Downloads:27507
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaulkisDe duizend medewerkers uit de uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, melden zowel FNV als Focwa. Dat is een gemiddelde stijging van 3,4 procent per jaar. Daarnaast zijn extra afspraken gemaakt over de loonsverhogingen van jongeren.

Het generatiepact wordt een recht voor werknemers en er komen opnieuw vouchers voor scholing. Volgens FNV werd het akkoord bereikt dankzij de stakingen eind juni en gisteren in Zeeland.

De aangekondigde landelijke staking voor 13 september wordt opgeschort. Femke Teeling, directeur van Focwa, reageert daarop in het persbericht van de werkgevers. We zijn dan ook tevreden dat er een akkoord is waarbij de focus ligt op de instroom en behoud van personeel en het langer productief houden van werknemers. Wel kijken we met een kritische blik naar het behaalde resultaat en de impact hiervan op de schadeherstel- en carrosseriebedrijven.

Door minder te werken kunnen mensen tot op hogere leeftijd doorgaan. Werknemers vanaf 60 jaar hebben recht op deelname aan de variant om 80 procent te werken, met 90 procent loon en procent pensioenopbouw.

Scholing Voor scholing worden opnieuw vouchers ter beschikking gesteld, waarbij 10 procent daarvan door flexkrachten moet worden gebruikt. Ook komt er een onderzoek naar de gelijke beloning van mannen en vrouwen en de VPL-premie premie voor vroegpensioen en levensloop blijft beschikbaar voor de pensioenregeling.

Geplaatst in rubriek:.

CISCO AIRONET 1140 SERIES ACCESS POINT MANUAL PDF

CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2019-2021 * | CAO Kleinmetaal

De duizend medewerkers uit de uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, melden zowel FNV als Focwa. Dat is een gemiddelde stijging van 3,4 procent per jaar. Daarnaast zijn extra afspraken gemaakt over de loonsverhogingen van jongeren. Het generatiepact wordt een recht voor werknemers en er komen opnieuw vouchers voor scholing. Volgens FNV werd het akkoord bereikt dankzij de stakingen eind juni en gisteren in Zeeland.

GROUT PALISCA PDF

Akkoord CAO Metaal en Techniek 2019-2021

Bestel dan nu het cao-boekje. In de cao-boekjes van de Metaal en Techniek staan de afspraken die voor jou en jouw werkgever gelden als onderdeel van jouw individuele arbeidsovereenkomst. Aanvragen Het cao-boekje geldt vanaf 1 juni tot en met 30 september Vraag het cao-boekje aan via secretariaatcollectief cnvvakmensen. Dan krijg je het boekje na aanvraag kosteloos thuisgestuurd. Dankzij leden en actief vakbondswerk In het cao-boekje staan afspraken die als minimum gelden.

CHRISTIAN BOK EUNOIA PDF

Alle cao's in de sector Metaaltechniek

Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor nieuwe medewerkers te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. Daarnaast is vooral ingezet op het langer productief houden van medewerkers. De cao Metaal en Techniek is met De nieuwe cao heeft een looptijd van meer dan twee jaar tot oktober en geeft daarmee rust en duidelijkheid.

Related Articles